2. Olağan Genel Kurul

842

Agora Derneği 2. Olağan Genel Kurulu 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da dernek merkezimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 1400’da çoğunluk aranmaksızın yine aynı yerde yapılacaktır. Genel Kurul sürecinde pandemi kurallarına dikkat edilecektir.

Gündem:

1.Açılış ve saygı duruşu,
2.Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3.Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5.Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6.Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7.Yönetim Kurulunun aklanması,
8.Denetim Kurulunun aklanması,
9.Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
10.Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
11.Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
12.Dilek ve temenniler, kapanış