Barış ve Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışması

565

Derneğimiz üyesi Cahide Sarı tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Bağlamında Barış ve Toplumsal Cinsiyet çalışma notu üzerinden üye ve gönüllülerimizle bir araya gelerek bir atölye çalışması düzenledik. Atölye kapsamında sürdürülebilir kalkınma için kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, barış ve insan hakları, kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi pek çok farklı perspektiften barış konusunu tartıştık.