Dijital Güvenlik ve İnsan Hakları Atölye Çalışması

515

Dernek başkanımız Asim Murat Okur tarafından yürütülen atölye çalışmasında üye ve
gönüllülerimizle dijital güvenlik ve insan hakları ekseninde bireysel ve örgütsel güvenlik ile hak savunuculuğu arasındaki bağı tartışma imkanı bulduk. Bu atölye çalışması özellikle genç üye ve gönüllülerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dijital güvenlik konusundaki güncel ihtiyaçlarımız doğrultusunda katılımcılarımız ile yeniden biraraya gelmeyi planlıyoruz.