Gelir Adaletsizliği, Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Atölyesi

468

Agora Derneği üye ve gönüllülerine yönelik düzenlenen atölye çalışmasında, sürdürülebilir kalkınma kavramının tarihi üzerine aktarımda bulunulduktan sonra bu kavramın toplumsal cinsiyet ve yoksullukla ilişkisi ele alınmıştır.

Atölyenin ikinci oturumunda yoksulluk ve istihdam ilişkisi bağlamında yeni yoksulluk biçimleri, pandemi ile derinleşen yoksulluk başlıkları tartışılmıştır.