Hak Temelli Ekonomi

637

İnsan hakları ve ekonomik adaletin sağlanması için geliştirilen önemli çalışma alanlarından biri olan hak temelli ekonomi kavramı hem etik ve toplumsal hem de ekolojik ve materyal gereklilikler kapsamında tartışılmış, hak temelli ekonominin temel kamu hizmetleri, sosyal koruma sistemleri ve istihdamla ilişkisine dair Cahide Sarı tarafından sunum yapılmıştır. Üye ve gönüllülerimize yönelik gerçekleştirilen bu atölye çalışmasında hak temelli ekonomi kavramının sürdürülebilir kalkınma kavramı ile ilişkisine de değinilmiş ve hak temelli kalkınma tartışılmıştır.