Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Atölyelerimiz

288

Agora Derneği olarak ProtectDefenders.eu desteği ile raporlama ve izleme, online
platformlarda kampanya ve savunuculuk yöntemleri, mülteci hakları, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması, dijital güvenlik başlıklarında düzenlediğimiz 6 atölye çalışmamızı tamamladık. Hem hak temelli sivil toplum örgütleri hem de sanat kolektiflerinin katılım gösterdiği bu atölye çalışmalarında güncel başlıklarda zengin tartışmalar ve deneyim alışverişi gerçekleşti. Bu çalışmalar sayesinde ilişkilendiğimiz örgütler ve kolektiflerle ihtiyaçları temelinde yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz.