Haklar için Akdeniz Ağı Çalışmalarına Devam Ediyor

674

Yunanistan, Ürdün, Türkiye ve Lübnan’dan çeşitli alanlarda faaliyet gösteren hak temelli örgütlerle bir araya gelerek ihtiyaç analizi toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu analizler doğrultusunda ağımızın Türkiye ayağının ve diğer ülkelerdeki varlığının gelişmesi ve güçlenmesi için çeşitli hedefler belirledik.