Kriz Dönemlerinde Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Hakkı

1950

Giderek yaygınlaşan sosyal koruma uygulamalarını tartıştığımız bu atölyede sosyal güvenlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal koruma bağlamında mülteci hakları, sosyal politikalar ve çocuk hakları gibi çeşitli başlıklarda oldukça verimli bir tartışma imkanı bulduk. İnsan hakları ve sosyal güvenlik hakkını da ele aldığımız bu atölyenin bir sonraki oturumunda sosyal koruma alanında yaşanan güncel gelişmeleri daha ayrıntılı biçimde tartışmaya karar verdik.