Kültürel Haklar Atölyesinde

481

Haymatlos Sanat Kolektifi Direktörü ve Agora Derneği Başkanı Asim Murat Okur moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kültürel Haklar Atölyesinde, üye ve gönüllülerimize bu alandaki uluslararası sözleşmeler ve sosyal içerme ile ilişkisi bakımından kültürel haklar çerçevesinde sunum yapılmıştır. Kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsayan kültürel haklar, insan hakları, eşitlik ve ayrımcılık yasağı bağlamında tartışılmış ve bu hakların sosyal ve ekonomik gelişme ile ilişkisi ele alınmıştır.