Müzik Aracılığıyla Hak Talepleri

205

Kolektif kimlik ve toplumsal hareketler üzerine bir çalışma
Dzeneta Sadikovic
Çeviren: Asim Murat Okur

Bir Araç Olarak Müzik
Müzik çeşitli amaçlara hizmet edebilen müzik kültürel ve siyasi faktörler tarafından şekillendirilir ve genellikle o dönemin siyasi durumunu yansıtır (Rejai ve Phillips, 2001 s.185). Tarihsel anılardan, siyasetten ve kültürden etkilenen müzik, ideolojilerin ya da toplumsal hareketlerin propagandasını yapabildiği gibi, dinleyicileri çeşitli konularda harekete geçmeye de teşvik edebilir. Özellikle, aidiyet ve rahatlık duyguları yaratmanın yanı sıra, topluluğun dışında kalan ötekine karşı düşmanca davranışları da teşvik edebilir. Toplumsal hareketler sırasında kullanılan protesto şarkıları propaganda kategorisine girer. Müziğin etkilediği eylemleri anlayabilmek için, müziğin davranışları ve duygusal temelli eylemleri nasıl aktardığını ve etkilediğini anlamak gerekir. (Grant ve diğerleri, 2010 s.184ff) Müzik, kolektif kimliğe çerçeve çizen ortak bir kültür yaratarak bir kolektife dahil olma ve aidiyet hissi sunar (Inthorn, Street & Scott, 2012, s.345). Tamamını oku…

[:]