3. Olağan Genel Kurulumuz Hakkında Duyuru

184

Agora Derneği 3. Olağan Genel Kurulu 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da dernek proje ofisimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da çoğunluk aranmaksızın yine aynı yerde yapılacaktır.

Gündem:

1.Açılış ve saygı duruşu,
2.Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3.Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5.Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6.Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7.Yönetim Kurulunun aklanması,
8.Denetim Kurulunun aklanması,
9.Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
10.Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
11.Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
12.Dilek ve temenniler, kapanış

[:en]

Agora Derneği 3. Olağan Genel Kurulu 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da dernek proje ofisimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da çoğunluk aranmaksızın yine aynı yerde yapılacaktır.

Gündem:

1.Açılış ve saygı duruşu,
2.Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3.Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5.Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6.Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7.Yönetim Kurulunun aklanması,
8.Denetim Kurulunun aklanması,
9.Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
10.Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
11.Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
12.Dilek ve temenniler, kapanış

3. Olağan Genel Kurulumuz