Haritalama Sanatı ve Aktivizm Atölyesi

922

Haritalama, kent mekanını tanımlamak, düzenlemek ve kent hakkını savunmak açısından önemli bir kavramsal güce sahiptir. Mekana, duygulanımlara, kavramlara ait verilerin görsel forma dönüştürülmesi bağlamında sanatta yansımasını bulan haritalama aktivizm açısından da önemli olanakları içinde barındırmaktadır. Kente yeni müdahale alanlarının ortaya çıkışıyla birlikte haritalama kent hakkı açısından önemli bir sanatsal direniş platformu haline dönüşmeye başlamıştır. Düzenleme ve kontrolün yanısıra kaçış, direniş ve kendiliğindenliğin çatışma alanı olarak kentler giderek daha fazla haritalama sanatının konusu, nesnesi ve aracı olmaktadır. Haritalama üzerine çalışan Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı Jale Sarı tarafından gerçekleştirilen bu atölye çalışması bir yöntem olarak haritalama ile sanat ilişkisini tartışmak ve aynı zamanda haritalamanın siyasal ve sanatsal olanaklarını kent hakkı bağlamında yeniden keşfetmek üzere düzenlenmiştir. Atölye çalışmasında Haritalama sanatı aktivizmi ve soylulaştırma karşıtı hareket Güney Kore’deki örnekler üzerinden tartışılmıştır.