Kayıt Dışı İşçiler COVID’le Mücadelede Ön Saflarda: Kritik Hizmetleri Yeterli Koruma ve Ücret Olmadan Sağlayanlar

1341

Jenna Harvey, 7 Nisan 2020

Çeviri: İlker Durmuş

COVID-19’un yayılımını durdurmak için tüm dünyada şehirler kapatılmaya başladıkça, hükümetler, asli işleri gerçekleştiren işçilerin dışarı çıkmaya ve çalışmaya devam etmesine daha çok bel bağlamak durumunda kalıyorlar: diğer kritik önemdeki hizmetlerin yanısıra toplumun yiyecek ve bilgi ihtiyacını gidermek, hastaların ve hassas grupların bakımı, temiz ve güvenli bir şehir ortamının sağlanması.

Küresel güneyde, bu işçilerin bir çoğu – sokak ve pazar işportacıları, gazete satıcıları, atık toplayıcıları ve ev hizmetlileri vb.- kayıt dışı olarak çalışmaktadırlar. Bu işçilerin ekonomik durumları ve çalışma koşulları kriz öncesinde güvencesiz ve kırılgan durumdaydı. Şimdi, yasal ve sosyal korumadan mahrum biçimde ailelerinin geçimini sağlamak  ve topluluklarının hayatta kalabilmesi için elzem olan gıda ve temel hizmetleri sağlamak için büyük riske girerek çalışıyorlar.

Yazının tamamına buradan erişebilirsiniz.