Mültecilerin Sosyal İçerilmesi Açısından Bir Fırsat Olarak Müzik: El Sistema Yunanistan

653

El Sistema Yunanistan, Venezüelalı öğretmen ve müzisyen José Antonio Abreu tarafından 1975’te Venezüela’da kurulan El Sistema’nın felsefesi ve metodolojisinden esinle oluşturulan topluluk temelli bir müzik projesidir. Dünyanın her yerinde müzik eğitiminin içerilen çocuklar ve aileleri açısından uzun erimli sosyal değişimin elde edilmesinde inanılmaz biçimde etkin bir araç olduğu bilinmektedir. El Sistema Yunanistan’ın nihai hedefi, Avrupa ve Yunanistan’da bulunan mülteci çocukların farklı topluluklar arasında diyalog ve biraradalık için bir platform olan müzik dolayımıyla sosyal içerilmesine önayak olmaktır. 2015 yılında bir milyondan fazla mülteci daha iyi bir yaşama erişmek amacıyla Yunanistan’a geldi. Bu durum, finansal krizle birlikte düşünüldüğünde, ülke için insani açıdan zorlu bir durum yarattı.

Kültürel örgütler, mültecilere karşı ayrımcılığı ve önyargıları sınırlayan yaratıcı alanlar ve projeler yaratarak önemli bir rol oynama görevini üstlendiler. Resim, tiyatro, dans, müzik, fotoğraf ve sinema gibi sanat formları yeni hayatlar ve köken ülkelerdeki gelenekler arasında bağlantılandırıcı bir araçtı. Sanatsal ifade biçimleri, yerinden edilme travmasıyla karşı karşıya olanlar için sağaltıcı ve aynı zamanda özsaygı, duygusal zeka ve esenliği destekleyici bir sürece dönüştü.

El Sistema Yunanistan, mülteci kamplarında gönüllü olan Yunanistanlı ve yabancı öğretmenlerin yanı sıra profesyonel müzisyenler ve uluslararası çapta bilinen sanatçılar öncülüğünde günlük müzikal etkinlikler düzenlemektedir.

Bu projenin çok sayıda olumlu etkisi vardır:

Sanatsal Esin: Konser için birlikte çalışmak ve bilikte sanat yapmak, beceriyi izleyiciye aktarmak, sanatsal esini paylaşmak. Bu, kendini zor koşullarda kamplarda bulmuş çocuklara bakış açısı kazandıracak ve onları teşvik edecektir.

Sosyal İçerme:Atina ve diğer konservatuarların yanısıra Batılı örgütler aracılığıyla, çocuklar kamplarda yaşamayanlarla biraraya gelme ve deneyimlerini paylaşma imkanına sahip olacaktır. Bu da göçmen ve mültecilerin Batıdaki topluluklarla sosyal uyum sürecini hızlandıracaktır.

Sahanın Olumlu Farkındalığı: Mülteci kamplarına dair olumlu bir farkındalık. Bu proje, göçmen ve mültecilerle dünyanın geri kalanı arasındaki mevcut boşluğu bu özneleri biraraya getirerek kapatma çabasındadır.

Mülteci çocuklar hafıza ve dil becerilerini geliştirmek üzere tasarlanan eğitsel programlara erişmenin yanısıra, müzik yapmayı, bir ekip içinde çalışmayı, korku duymaksızın kamusal alanda bulunmayı, geleneksel halk repertuarını korumayı ve yenilerini geliştirmeyi öğrenme imkanına da kavuşmaktadırlar. Köken ülkelerdeki geleneksel repertuara dair bellek ve icra El Sistema Yunanistan’ın temel bileşenidir.

Proje hakkında daha fazla bilgi için:  www.elsistemagreece.com

Çeviri: Haymatlos Müzik Kolektifi