Müzik ve Sürdürülebilirlik

Ekolojik Bir Bakış Açısı1
Jeff Todd Titon

Çeviren: Asim Murat Okur


“Sürdürülebilir” kelimesi son zamanlarda oldukça ağır bir anlam taşıyor. İnternette yapılan bir aramada sürdürülebilir kelimesinin gıda, kalkınma, ambalajlama, gelecek, ormancılık, eğitim, iş dünyası, enerji, mimari, sağlık, moda (eko-şık giyim), su, teknoloji, koruma, turizm, yatırım ve hatta mobilya ve yer döşemeleri ile bağlantılı olduğu görülüyor. Web siteleri, özellikle artan dünya nüfusu, azalan doğal kaynaklar ve şimdi de küresel ısınmanın yarattığı tehditlere yanıt olarak, bireyleri ve toplumları sorumlu ve sürdürülebilir bir yaşama yönlendirmektedir. Peki ya sürdürülebilir müzik? Bu makalede, müziğe yönelik kültür politikasının yeni koruma ekolojisinin dört ilkesi tarafından şekillendirilmesi gerektiğini savunuyorum: çeşitlilik, büyümenin sınırları, bağlantılılık ve yönetim. Ayrıca, kültürel miras kavramının kullanışlılığını sorgulayarak, bu kavram etrafında şekillenen söylemin kültür yöneticilerini varlıklarını korumak için savunmacı bir pozisyona soktuğunu ve bu varlıkların korunmasını turizm ticaretiyle destekleyerek, miras yönetiminin sahnelenmiş özgünlükler inşa etme paradoksuna mahkum olduğunu savunuyorum. Tamamını oku…

Benzer Haberler - İçerikler

Güncel İçerikler