Temel İnsan Hakları Eğitimi

515

Agora Derneği Temel İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında; insan haklarının temel kavramları, insan haklarının korunması için oluşturulmuş ulusal ve uluslararası mekanizmalar, ayırımcılıkla mücadele, ifade özgürlüğü gibi konular ele alınarak insan hakları eğitimi için temel oluşturabilecek yayın ve kitapların tanıtımı gerçekleştirilmiştir.