Sosyal Hizmet Uzmanları Afetlere karşı İnsan Hakları Yaklaşımını Nasıl Kullanabilir? Uluslararası Toplumdan Çıkarılan Dersler

308


Robert Barney
Çeviren: Cahide Sarı

Özet
Afet yönetimi stratejileri genellikle destek ve yardım kullanımı yoluyla toplumsal ihtiyaçlara
cevap veren insani bir yaklaşıma dayanmıştır. Afet yönetimine insan onuru, katılım, kaynakların adil kullanımı, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hükümetlerin afetler sırasında insanların haklarını koruma yükümlülüklerini vurgulayan insan hakları yaklaşımını uygulamak giderek artan bir eğilim haline gelmiştir. Bu makalede okuyucuya insan hakları yaklaşımını, afetler sırasında faaliyet gösteren uluslararası insan hakları organlarını ve bu organlar tarafından afetlerle ilgili olarak üretilen uluslararası yasa ve kılavuzları tanıtıyorum. Daha sonra afet zararlarını azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları sırasında insan hakları yaklaşımının nasıl kullanıldığını ve gelecekte bu çalışmalarda insan hakları yaklaşımının nasıl geliştirilebileceğini inceliyorum. Son olarak, sosyal hizmet uzmanlarının afet yönetiminde neden insan hakları yaklaşımını kullanmayı düşünmeleri gerektiğini ortaya koyuyor ve sosyal hizmet uygulayıcılarının, araştırmacılarının ve savunucularının afetle ilgili çalışmalarında bu yaklaşımı nasıl teşvik edebileceklerini tartışıyorum. Tamamını oku…