Ooops... Error 404
Ooops... Hata 404

Sorry, but the page you are looking for doesn't exist.
Aradığınız sayfa bulunamadı...

Haritalama Sanatı ve Aktivizm Atölyesi

Haritalama, kent mekanını tanımlamak, düzenlemek ve kent hakkını savunmak açısından önemli bir kavramsal güce sahiptir. Mekana, duygulanımlara, kavramlara ait verilerin görsel forma dönüştürülmesi bağlamında sanatta...

Üye ve Gönüllülerimiz İçin Online Atölye Duyurusu

ProtectDefenders.eu desteği ile derneğimiz üye ve gönüllüleri için online atölye çalışmalarımız başlıyor. Detaylı bilgi ve katılım için agora@agoradernegi.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI BAĞLAMINDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE BARIŞ

13 Nisan 2021 tarihinde üye ve gönüllülerimize yönelik çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmamızın bilgi notuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve...

Haklar için Akdeniz Ağı (MEDNR) Kuruldu

Suriyeli mültecilerin yoğun biçimde bulunduğu Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan’dan hak temelli örgütlerin Agora Derneği öncülüğünde bir araya gelerek oluşturduğu MEDNR (Mediterranean Network...

Agora Derneği Üyeleri İçin Sosyal Koruma Webinarı

Agora Derneği olarak 16 Mayıs 2020 tarihinde, üyelerimize yönelik iç eğitimlerimiz kapsamında, Cahide Sarı Okur'un sunum yaptığı Sosyal Koruma başlıklı bir webinar gerçekleştirdik. Sosyal...

Hak Temelli Ekonomi

İnsan hakları ve ekonomik adaletin sağlanması için geliştirilen önemli çalışma alanlarından biri olan hak temelli ekonomi kavramı hem etik ve toplumsal hem de ekolojik...

Kriz Dönemlerinde Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Hakkı

Giderek yaygınlaşan sosyal koruma uygulamalarını tartıştığımız bu atölyede sosyal güvenlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal koruma bağlamında mülteci hakları, sosyal politikalar ve çocuk hakları...

Kayıt Dışı İşçiler COVID’le Mücadelede Ön Saflarda: Kritik Hizmetleri Yeterli Koruma ve Ücret Olmadan Sağlayanlar

Jenna Harvey, 7 Nisan 2020 Çeviri: İlker Durmuş COVID-19’un yayılımını durdurmak için tüm dünyada şehirler kapatılmaya başladıkça, hükümetler, asli işleri gerçekleştiren işçilerin dışarı çıkmaya ve çalışmaya devam...

Güncel / Latest