Ana Sayfa Blog Sayfa 2

Haklar için Akdeniz Ağı (MEDNR) Kuruldu


Suriyeli mültecilerin yoğun biçimde bulunduğu Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan’dan hak temelli örgütlerin Agora Derneği öncülüğünde bir araya gelerek oluşturduğu MEDNR (Mediterranean Network for Rights- Haklar için Akdeniz Ağı) çalışmaları olanca hızıyla devam ediyor. Ağın web sitesine www.mednr.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Atölyelerimiz

Agora Derneği olarak ProtectDefenders.eu desteği ile raporlama ve izleme, online
platformlarda kampanya ve savunuculuk yöntemleri, mülteci hakları, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması, dijital güvenlik başlıklarında düzenlediğimiz 6 atölye çalışmamızı tamamladık. Hem hak temelli sivil toplum örgütleri hem de sanat kolektiflerinin katılım gösterdiği bu atölye çalışmalarında güncel başlıklarda zengin tartışmalar ve deneyim alışverişi gerçekleşti. Bu çalışmalar sayesinde ilişkilendiğimiz örgütler ve kolektiflerle ihtiyaçları temelinde yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz.

Mahmud Derviş

Filistinli yazar ve şair Mahmud Derviş hakkında yapılan söyleşilerden derlenen yazıyı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Mahmud Derviş

Dijital Güvenlik ve İnsan Hakları Atölye Çalışması

Dernek başkanımız Asim Murat Okur tarafından yürütülen atölye çalışmasında üye ve
gönüllülerimizle dijital güvenlik ve insan hakları ekseninde bireysel ve örgütsel güvenlik ile hak savunuculuğu arasındaki bağı tartışma imkanı bulduk. Bu atölye çalışması özellikle genç üye ve gönüllülerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dijital güvenlik konusundaki güncel ihtiyaçlarımız doğrultusunda katılımcılarımız ile yeniden biraraya gelmeyi planlıyoruz.

2. Olağan Genel Kurul

Agora Derneği 2. Olağan Genel Kurulu 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da dernek merkezimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 1400’da çoğunluk aranmaksızın yine aynı yerde yapılacaktır. Genel Kurul sürecinde pandemi kurallarına dikkat edilecektir.

Gündem:

1.Açılış ve saygı duruşu,
2.Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3.Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5.Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6.Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7.Yönetim Kurulunun aklanması,
8.Denetim Kurulunun aklanması,
9.Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
10.Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
11.Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
12.Dilek ve temenniler, kapanış