Ana Sayfa Blog

Kriz Dönemlerinde Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Hakkı

Giderek yaygınlaşan sosyal koruma uygulamalarını tartıştığımız bu atölyede sosyal güvenlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal koruma bağlamında mülteci hakları, sosyal politikalar ve çocuk hakları gibi çeşitli başlıklarda oldukça verimli bir tartışma imkanı bulduk. İnsan hakları ve sosyal güvenlik hakkını da ele aldığımız bu atölyenin bir sonraki oturumunda sosyal koruma alanında yaşanan güncel gelişmeleri daha ayrıntılı biçimde tartışmaya karar verdik.

Gençlik ve İnsan Hakları

Derneğimiz üyesi M. Bahri Telli tarafından düzenlenen atölye çalışmasında bir kategori olarak gençlik, pandemide gençler ve insan hakları ihlalleri gibi çeşitli başlıklarda tartışmalar yürüttük. Hak savunuculuğunun sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli olan genç insan hakları savunucularının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettirmeyi planlıyoruz.

Haklar için Akdeniz Ağı Çalışmalarına Devam Ediyor

Yunanistan, Ürdün, Türkiye ve Lübnan’dan çeşitli alanlarda faaliyet gösteren hak temelli örgütlerle bir araya gelerek ihtiyaç analizi toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu analizler doğrultusunda ağımızın Türkiye ayağının ve diğer ülkelerdeki varlığının gelişmesi ve güçlenmesi için çeşitli hedefler belirledik.

STK'lar İçin Çevrimiçi Atölye Çalışmalarımız Başlıyor

FIDDH (Uluslararası İnsan Haklarını Savunma Federasyonu) tarafından desteklenen projemiz kapsamında STK’lara yönelik atölye çalışmalarımız 15 Nisan 2021 tarihinde başlıyor. Her hafta alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak atölye çalışmalarına katılmak için aşağıdaki linkteki belgeyi doldurunuz.

Katılım 25 kişiyle sınırlıdır.

Barış ve Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışması

Derneğimiz üyesi Cahide Sarı tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Bağlamında Barış ve Toplumsal Cinsiyet çalışma notu üzerinden üye ve gönüllülerimizle bir araya gelerek bir atölye çalışması düzenledik. Atölye kapsamında sürdürülebilir kalkınma için kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, barış ve insan hakları, kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi pek çok farklı perspektiften barış konusunu tartıştık.

Haklar için Akdeniz Ağı (MEDNR) Kuruldu


Suriyeli mültecilerin yoğun biçimde bulunduğu Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan’dan hak temelli örgütlerin Agora Derneği öncülüğünde bir araya gelerek oluşturduğu MEDNR (Mediterranean Network for Rights- Haklar için Akdeniz Ağı) çalışmaları olanca hızıyla devam ediyor. Ağın web sitesine www.mednr.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Atölyelerimiz

Agora Derneği olarak ProtectDefenders.eu desteği ile raporlama ve izleme, online
platformlarda kampanya ve savunuculuk yöntemleri, mülteci hakları, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması, dijital güvenlik başlıklarında düzenlediğimiz 6 atölye çalışmamızı tamamladık. Hem hak temelli sivil toplum örgütleri hem de sanat kolektiflerinin katılım gösterdiği bu atölye çalışmalarında güncel başlıklarda zengin tartışmalar ve deneyim alışverişi gerçekleşti. Bu çalışmalar sayesinde ilişkilendiğimiz örgütler ve kolektiflerle ihtiyaçları temelinde yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz.

Dijital Güvenlik ve İnsan Hakları Atölye Çalışması

Dernek başkanımız Asim Murat Okur tarafından yürütülen atölye çalışmasında üye ve
gönüllülerimizle dijital güvenlik ve insan hakları ekseninde bireysel ve örgütsel güvenlik ile hak savunuculuğu arasındaki bağı tartışma imkanı bulduk. Bu atölye çalışması özellikle genç üye ve gönüllülerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dijital güvenlik konusundaki güncel ihtiyaçlarımız doğrultusunda katılımcılarımız ile yeniden biraraya gelmeyi planlıyoruz.

2. Olağan Genel Kurul

Agora Derneği 2. Olağan Genel Kurulu 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da dernek merkezimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 1400’da çoğunluk aranmaksızın yine aynı yerde yapılacaktır. Genel Kurul sürecinde pandemi kurallarına dikkat edilecektir.

Gündem:

1.Açılış ve saygı duruşu,
2.Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3.Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5.Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6.Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7.Yönetim Kurulunun aklanması,
8.Denetim Kurulunun aklanması,
9.Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
10.Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
11.Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
12.Dilek ve temenniler, kapanış